Nooit meer reorganiseren

Met de komst van Het Nieuwe Werken eindigt het reorganisatietijdperk. Dag statische organisatie die vraagt om aanpassingen van structuur, om een reorganisatie. Welkom de dynamische netwerkorganisatie die, jawel, continu verandert.

Iedereen die in een grotere organisatie werkt, kent het fenomeen reorganiseren. Het werk moet steeds goedkoper én beter worden gedaan. De oplossing zoeken managers vaak in het herverdelen van het werk. Functies worden herschikt, nieuwe afdelingen worden in het leven geroepen, de OR wordt om advies gevraagd en tenslotte kan de implementatie beginnen. Wanneer de ideeën die achter de reorganisatie schuil gingen, daadwerkelijk in de praktijk tot wasdom komen, ligt er alweer een nieuwe reductiedoelstelling en daarmee de kiem voor de volgende reorganisatie.

Met de komst van Het Nieuwe Werken wordt een nieuw tijdperk ingeluid. Stap voor stap krijgt de medewerker vrijheid en zeggenschap over de manier waarop hij zijn werk doet. Het zijn kleine maar onmiskenbare stappen in de richting van de netwerkorganisatie: een vrijere manier van organiseren waarbij mensen gelegenheidsteams vormen voor de periode waarin ze gezamenlijk werken aan een concreet doel.

Van statisch en fragmentarisch naar dynamisch en verbonden. In netwerkorganisaties kijken we steeds naar wat er moet gebeuren en wie dat het beste kan. Dat zal ook wel moeten. Ontwikkelingen gaan zo snel. Tegen de tijd dat je voor een nieuw idee een business case hebt uitgewerkt, budget hebt voor een afdeling en nieuwe functies hebt ingericht, is een nieuwkomer op de markt het al gewoon aan het doen. Reorganiseren, ofwel het planmatig veranderen van structuren en processen, werkt niet meer.

Snel inspelen op ontwikkelingen en steeds die organisatievorm laten ontstaan, die past bij wat er nodig is, wordt de nieuwe modus. HR kan hierin een belangrijke rol spelen. HRM-ers die niet meer dienstbaar zijn aan de manager met reductiedoelstellingen maar aan medewerkers die het beste uit zichzelf willen halen en relevante resultaten willen boeken, zullen eindelijk kunnen doen waarvoor zij zijn opgeleid: het optimaal inzetten en benutten van talent. Met Het Nieuwe Werken is deze weg in gezet. De reorganisatie is uit. Continu veranderen is in.

Deze column is april 2011 verschenen in het (papieren) magazine HRpraktijk waar Kim in 2011 en 2012 een vaste column had.