Ervaring

Onderzoek en advies

Kim heeft tijdens haar studie diverse (literatuur en praktijk) onderzoeken gedaan, o.a. in opdracht van ABN Amro waar zij afstudeerde. Naast onderzoek op eigen initiatief heeft ze ook onderzoek gedaan in opdracht. Een kort overzicht.

2021: Gemeente Tilburg. In opdracht van RMC, voor de regio Tilburg, deed Kim samen met Dirk Anton van Mulligen onderzoek naar de match tussen de behoefte en het aanbod van onderwijs en ondersteuning voor de groep meer-/hoogbegaafde leerlingen, hun ouders en het onderwijs. Voor deze groep leerlingen verloopt de schoolloopbaan vaak niet vanzelf hetgeen kan leiden tot thuiszitten of voortijdig schoolverlaten.

2019 – 2022: Op eigen initiatief onderzoek naar de staat van het onderwijs, als fundament voor het boek waar Kim momenteel aan werkt. Als tussenopbrengst publiceerde ze de Staat van de Thuiszitters.

2008 – 2009: Op eigen initiatief onderzoek naar de drijfveren van de – destijds – jongst werkende generatie: Generatie Y. Dit heeft geresulteerd in een publicatie: ‘Generatie Y aan het werk‘ (2009). Tevens heeft Kim een bijdrage geleverd aan het ontwikkelen en uitgeven van het generatieonderzoek van Esmee Vonk en Joren Koning, dat zij deden als afstudeerproject aan de Hogeschool van Amsterdam.

Interimopdrachten

Kim heeft ruime ervaring als interimmanager bij verschillende opdrachtgevers.

2019: Koninklijke Auris Groep (onderwijs/zorg), Hoofd HR a.i. Vanuit de directie van Auris was Kim verantwoordelijk voor de aansturing van het HR team (14 mdw.), het samen met de directie bepalen van de HR jaaragenda 2019 en het inzetten van meerdere ontwikkelingen, waaronder het realiseren van doorbraken op een aantal ‘taaie’ HR dossiers vanuit post-fusie situatie.

2018: VvAA, Manager Datascience team a.i., het aansturen van een jong team met datasciëntisten en het verder versterken van het zelforganiserende team (naast haar rol haar als programmamanager, zie verderop).

2008 – 2009: KPN Zakelijke Markt, Kim was zowel HR projectmanager a.i. bij de reorganisatie van de Customer Service organisatie als HR adviseur a.i. voor diverse onderdelen binnen Zakelijke Markt

2005: ABN Amro, Kim was HR adviseur a.i. reorganisatie Mid Office Hypotheken. Het betrof het loskoppelen van de midoffices uit de regio’s om deze vervolgens te centraliseren. In deze rol heeft Kim zowel de harde reorganisatieaspecten (o.a. adviesaanvraag, het nieuwe formatieplaatje) als de zachte veranderkant (het begeleiden van medewerkers op de werkvloer om ze rijp te maken voor de verandering) gecombineerd.

Programmamanagement en projectleiding

Kim heeft ruime ervaring met projecten die ze heeft opgestart vanuit haar eigen bedrijf, zoals het ontwikkelen van online magazine Veranderzine (uitgave van haar bedrijf Veranderpit, 2012 – 2014). Ook heeft Kim ruime ervaring met diverse programma’s en projecten bij verschillende opdrachtgevers.

2021 – 2023: Gemeente Tilburg, programmamanager Hoogbegaafdheid. Sinds 1 augustus is Kim programmamanager voor het versterken en uitbreiden van ontwikkelmogelijkheden voor meer- en hoogbegaafde kinderen en jongeren tot 27 jaar binnen de regio Tilburg.

2021 – 2022: Techniek College Rotterdam (samenwerkingsschool technische mbo-opleidingen van Zadkine en Albeda), programmamanager NPO (Nationaal Programma Onderwijs). Vanuit deze rol draagt Kim bij aan het ontwikkelen en het monitoren van het programma bestaande uit inhaal-/ondersteuningsprogramma’s en extra begeleiding voor studenten, het versterken van de onderwijsteams en impuls voor de ontwikkeling van de organisatie en daarmee het onderwijs. De impact van corona op het onderwijs en studenten was (en is) groot. Het programma draagt bij aan het minimaliseren van de negatieve effecten én het aanwenden van deze periode voor ontwikkeling van het onderwijs.

2018 – 2019: Koninklijke Auris Groep (onderwijs/zorg), Transitiemanager. Met de komst van een nieuwe RvB is een nieuwe ambitie neergezet voor Auris als expertiseorganisatie. In haar rol was Kim integraal verantwoordelijk voor de transitie van de centrale staf en ondersteuning, vanuit een programma-aanpak in een aantal fasen. Waaronder het neerzetten en invullen van een nieuwe managementstructuur en kwalitatieve en kwantitatieve personele ontwikkeling.

2017 – 2018: VvAA (verzekerings-/adviesbedrijf voor de zorgsector), Programmamanager Commerciële Transformatie a.i. In deze rol was Kim verantwoordelijk voor het ontwikkelen en inrichten van het Programma Commerciële Transformatie (o.m. met een multidisciplinair team opzetten en uitvoeren van een intern opleidingsprogramma voor 300 mdw., neerzetten new business team, aansturing integrale Marketing).

2016 – 2017: VvAA, HR projectmanager a.i. Vanuit deze rol leidde Kim meerdere projecten/programma’s binnen een complex speelveld:

  • Projectleider vernieuwing beoordeling- en beloningsbeleid
  • Programmaleider Anders Organiseren
  • Projectmanager Mens & Organisatie voor transitie Adviesbedrijf binnen VvAA
  • Projectleider Najaarsoffensief

Veranderbegeleiding

Kim heeft vanuit zowel haar huidige bedrijf FlowCreations als haar eerdere bedrijf Veranderpit, waar zij samen met haar compagnon de leiding over had, diverse veranderopdrachten vorm gegeven. Sommige opdrachten deed ze alleen, andere opdrachten samen met een team. Enkele opdrachten uitgelicht:

2014 – 2015: Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (waterschap): Talentprogramma voor de gehele organisatie, om de organisatie mee te nemen in de nieuwe visie en meerjarenstrategie. Een opdracht waar Kim leiding over had en samen met drie andere collega’s heeft vormgegeven en uitgevoerd in samenwerking met een team van elf talentbegeleiders in de HDSR organisatie die door Kim en haar collega’s zijn opgeleid.

2015: Berg (mkb): Leiderschapsprogramma voor directie, MT en teamleiders, dat Kim samen met de HR-manager heeft opgezet. In dit programma is met het gehele bedrijf een nieuwe toekomstvisie ontwikkeld op het moment dat ze als organisatie na de sluiting van de eigen fabriek op het kantelpunt stonden: van producent naar handelsorganisatie.

2014 – 2015: MEE Friesland (sociaal domein, zorg): begeleiding van directeur/bestuurder, het management en de teams bij de organisatievernieuwing om de organisatie klaar te maken voor de grote transities in het sociale domein (financiering vanuit centrale overheid naar de gemeenten 2015). Kim voerde deze opdracht uit met meerdere veranderpartners van Veranderpit.

2012: Fontys Eindhoven, teambuilding traject MT van HRM opleiding, samen met Dirk Anton van Mulligen verzorgde Kim een aantal teambuildingsdagen voor het MT. Deze begeleiding was gericht op het vormen van een succesvol team en voorbereiden op een nieuwe schooljaar na een aantal veranderingen m.b.t. de inrichting van de organisatie.

2011-2012: SKL, kinderopvangorganisatie (nu: Floreokids), begeleiding directie in traject in aanloop naar fusie toe.

2011: ING bank: een managing transitions programma voor het MT en de teammanagers om hen voor te bereiden op komende organisatieveranderingen. Deze opdracht heeft Kim samen met Dirk Anton van Mulligen gedaan en in nauwe samenwerking met de betrokken HR business partner.

2009: KPN Zorg: visie- en ambitietraject. Kim heeft in opdracht van de directeuren van de business units sales en productontwikkeling samen met de managers en de medewerkers in de organisatie een nieuwe toekomstvisie ontwikkeld, de samenwerking over de twee bedrijfsonderdelen heen gefaciliteerd en zo bijgedragen aan bestendige groei.

1-op-1 begeleiding

Kim heeft ruime ervaring in het begeleiden van mensen 1-op-1. Of dat nu is met een zorgvraag, een ontwikkelvraag of bedrijfsvragen met een persoonlijke component. Zo begeleidt Kim al jaren een aantal ondernemers in hun ontwikkeling en helpt ze bij het maken van bedrijfskeuzes. In haar aanpak werkt ze altijd vanuit de stip op de horizon die haar cliënten en klanten voor zichzelf hebben.

Onderwijs

Kim heeft enige ervaring in het onderwijs. Zo gaf zij les als invaldocent Psychologie op de pabo, aan de Ichthus Hogeschool in Den Haag in 1998. Ook heeft ze op mboRijnland in 2012 studenten begeleid in het opzetten van een onderneming als onderdeel van de opleiding. Daarnaast verzorgde ze gastlessen op de Hogeschool van Amsterdam.

Financieel

Kim heeft ervaring opgedaan in het financiële werkveld. Aan het einde van haar studie was zij werkzaam bij Ichthus Hogeschool in Den Haag waar zij de boekhouding en studentenadministratie voor een nieuwe (commerciële) tak van de hogeschool heeft opgezet. Verder was zij tijdens haar studie een jaar bestuurslid bij Faculteitsvereniging Sociale Wetenschappen Alcmaeon en was zij als penningmeester verantwoordelijk voor de invoering van een nieuw boekhoudprogramma. Van 2017 – 2019 was Kim lid van de financiële (advies)commissie voor Team Sportservice.

ABN AMRO

Voordat Kim startte als ondernemer in 2007, is zij acht jaar werkzaam geweest bij ABN Amro en heeft daar verschillende functies vervuld: van organisatie-adviseur, consultant changemanagement t/m HR business partner. Haar daar opgedane ervaring ligt op het snijvlak HR, organisatie en leiderschap. Tevens heeft ze ervaring opgedaan met vele verandertrajecten (zoals samenvoegen regio’s), verschillen HR projecten, waaronder ook internationaal. Als onderdeel van haar werk als organisatie-adviseur heeft Kim ruime ervaring opgedaan met het doen van organisatie-onderzoek: onderzoek naar het functioneren van een organisatie(onderdeel) als fundament voor organisatie-verandering.