Boek: Generatie Y aan het werk

De tijdgeest is fundamenteel aan het veranderen

Generatie Y herinnert ons aan menselijke behoeften als zingeving, groei, zelfverwezenlijking, liefde en erkenning. Behoeften die we allemaal hebben. In dit boek zet Kim Castenmiller Generatie Y neer als een uiting van de huidige tijdgeest en onderstreept hiermee de noodzaak voor vernieuwing van organisaties. Te beginnen met HR.

© Yuri Arcurs, Dreamstime

Kim schetst een herkenbaar beeld van de Generatie Y op de werkvloer. De meerwaarde van dit boekje zit in de samenhang en de helderheid wat een organisatie nu concreet kan doen.

Marcel Reuvers, Algemeen Directeur Newtel Essence

Generatie Y vereist ander leiderschap

Het boekje bevat een voorwoord van Tex Gunning: “Anno 2009 zijn er nog steeds organisaties met een bedrijfscultuur die is geënt op wantrouwen en controle tot achter de komma. Waar mensen niet gezien worden als talentvolle wezens met het vermogen hun eigen keuzes te maken, maar als grote kinderen die een kunstje moeten vertonen onder toeziend oog van de meester. Dat is de erfenis van het Industriële Tijdperk. Een tijdperk dat in het teken stond van standaardisering en controle.”

© Bowie15, Dreamstime

Dat we anno 2021 zeker in veel organisaties stappen hebben gezet, o.a. met de komst van Het Nieuwe Werken en Anders (Agile) Organiseren, wil niet zeggen dat we er reeds zijn. Het boekje is dan zeker nog actueel.

Het is niet meer te koop, maar wel in te zien op issuu.com.