Het meetbare individu

In december was ik bij het trendevent van Second Sight, een onafhankelijk platform voor trendwatching. Ik werd geraakt door de trend die Boris Veldhuizen van Zanten beschreef: de trend van de ‘quantified self’. Er komen steeds meer app’s waarmee je je handelingen kunt meten. Van je snelheid bij het skiën tot en met de hoeveelheid tijd die je aan een bepaalde taak of klant besteedt. Zelfs geluk wordt meetbaar. In het kader van het landelijke initiatief van Seven Days of Inspiration is het project Bruto Nationaal Geluk gestart. Er wordt een app ontwikkeld waarbij je dagelijks kunt meten hoe gelukkig je bent.

Meetbaarheid is een precair thema binnen HR. Er zijn felle voorstanders (de business driven  HRM’ers met voorliefde voor HR analytics) én felle tegenstanders (de ‘softies’ met oog voor menselijk welzijn). Echter HRM is bij uitstek een vak dat vraagt om een integrale benadering. De harde en zachte kant van HRM vertegenwoordigen de linker- en rechterhersenhelft. En beiden zijn hard nodig. Afgelopen jaren is de meetbaarheid doorgeslagen. En dus zal de balans weer terug moeten komen. Er moet ruimte komen voor thema’s als intuïtie en zingeving. Maar dat neemt niet weg dat meetbaarheid absoluut waarde heeft.

Met het inzetten van Het Nieuwe Werken krijgt de sluimerende ontwikkeling van meer autonomie en empowerment bij medewerkers een nieuwe impuls. De keerzijde van die nieuwe vrijheid is dat medewerkers zichzelf moeten gaan sturen. Want met het any where any time kunnen werken, ligt méér werken en daarmee uit balans raken, op de loer. Dus moeten medewerkers gaan meten. Niet ter vervanging van de intuïtie of gevoel als indicator, maar wel ter aanvulling wanneer we signalen gaan negeren bij teveel werken (wat een naar trekje is van onze linkerhersenhelft). Een app kan dan helpen je weer op het goede spoor krijgen.

Een ander toepassingsgebied is de medewerkerbetrokkenheid in een organisatie. In de meeste organisaties vinden maandelijks uitgebreide onderzoeken plaats. De resultaten daarvan worden door management niet altijd serieus genomen omdat het ‘maar een momentopname’ is. Medewerkers hebben steeds minder zin om de jaarlijkse enquête in te vullen want ze hebben het al zo druk. Hoe zou het kunnen zijn als we een app hebben die, in navolging van de Bruto Nationaal Geluk app, op dagelijkse basis de betrokkenheid van de medewerker bij het bedrijf vaststelt? Dus 24/7 informatie over medewerkerbetrokkenheid? Wederom geen meet-app om de intuïtie te vervangen, maar om de energie in het bedrijf tastbaar te maken zodanig dat het onontkoombaar is er iets mee te doen.  

De trend van het ‘meetbare individu’ kan dus absoluut bijdragen aan de effectiviteit van medewerkers èn de organisatie. Goed ingestoken kan het een eerste stap zijn naar een integraal HRM-beleid waarin ruimte is voor ziel en zakelijkheid.

Deze column is januari 2011 verschenen in het (papieren) magazine HRpraktijk waar Kim in 2011 en 2012 een vaste column had.