Generatie Y vraagt om nieuw leiderschap

De komst van Generatie Y in onze organisaties maakt duidelijk dat er wat fundamenteels aan de hand is. De verwachtingen ten opzichte van management is aan het veranderen. Een manager die je vertelt wat je moet doen en hoe je dat moet doen, sluit niet meer aan. Generatie Y vraagt om bezield leiderschap. Maar wat betekent dat nu precies? En waarin zit de crux?

Veel organisaties zijn opgebouwd volgens het hiërarchische model. Binnen dat model heeft iedere manager zijn eigen verantwoordelijkheidsgebied. De verantwoordelijkheid voor de uitvoering van een aantal taken. Iedere unit heeft zijn eigen taken te verrichten, en iedere functionaris als kleinste eenheid daarbinnen ook. Wanneer die taken goed worden uitgevoerd, loopt de machine gesmeerd. In dit model was de manager degene die het beste wist hoe de taken uitgevoerd kunnen worden. De best in class kan immers er voor zorgen dat anderen het precies zo en zo goed doen als hij. Dit model past in een stabiele en voorspelbare tijd. Die tijd bestaat al lang niet meer.

De hedendaagse realiteit van organisaties is dat zij continu verandering ontmoeten. De klant verandert in wat hij of zij wil. De (technologische) mogelijkheden veranderen continu, waardoor ook aanbod van producten en diensten continu mee verandert. De grondvesten waarop de organisaties gestoeld zijn, werken dus niet meer.

Generatie Y

Generatie Y wandelt onze organisaties binnen. Ze zijn gewend in groepen te werken, samen te werken, kennis te delen en ruimte te krijgen voor hun eigen talent en creativiteit. Ze komen niet zomaar in beweging.  Ze zijn zich bewust waar ze energie van krijgen en waarvan niet. Ze verwachten dan ook niet van een baas dat deze precies vertelt wat ze moeten doen en hoe ze het moeten aanpakken. Ze willen geïnspireerd worden. Door de manager die een visie heeft. Die een droom heeft die hij najaagt. Een beeld, een wenkend perspectief. Dat betekent dat de manager een verhaal moet hebben. Een verhaal wat raakt. Geen uitleg over hoe geweldig een product is, wat de specificaties zijn en wat het allemaal wel niet kan. Maar juist een verhaal over de waarde van het product: wat is de werkelijke betekenis? Wat brengen wij, wat voegen we toe? Dat zijn de essentiële vragen waar Generatie Y antwoord op wil.

Of dat nog niet genoeg is, ze willen passie en bevlogenheid. Het verhaal moet écht zijn. Feilloos weten ze vast te stellen wanneer dat niet zo is. Het hiërarchische model waarin je als manager nog wel eens een opdracht hebt uit te voeren waar je zelf niet achter staat, gaat niet meer werken. Enkel dingen doen omdat het moet of de baas het zegt, sluit niet langer aan.

Ontplooien

Een manager moet ook het beste uit mensen kunnen halen. Moet het talent van iedere medewerker kunnen zien en dit weten te vergroten en versterken in de praktijk. Een manager moet mensen kunnen laten groeien. Generatie Y wil leren en zichzelf ontplooien. Niet vanuit het oude model waarin de focus lag op het opkrikken van de verbeterpunten van een 5 naar een 6. Dat past in het fabrieksmodel waarbij ieder radertje zo optimaal mogelijk moet lopen. Maar in het nieuwe model waarin alles draait om mensen, relaties en ideeën, ligt het voor de hand om te focussen op de krachten die er al zijn. Een manager moet deze kunnen versterken. Door gericht te coachen. En door heel zorgvuldig het team samen te stellen. Iedere manager heeft zijn eigen droom. Voor die droom heeft hij mensen nodig die ieder vanuit het eigen talent daar aan bijdragen. Het vraagt van de manager om te bouwen aan verbinding en samenwerking. Componeren en een orkest samenstellen is nog niet voldoende. Om muziek te produceren, zal de manager erop gericht moeten zijn alle talenten in een harmonieus samenspel te brengen.

Kortom, de nieuwe leider is niet meer de vakman die is doorgegroeid en anderen voorschrijft en controleert bij de uitvoering van hun taak. De nieuwe leider is gedreven, heeft een visie die van binnenuit komt, weet mensen te verbinden en mee te nemen om betekenisvolle resultaten te boeken. Het gaat niet om de vraag ‘hoeveel producten hebben we verkocht?’ Het gaat om de vraag ‘wat hebben wij betekend voor onze klanten?’ Nieuw leiderschap is nodig om te komen tot een bezield klantenbedrijf, een bedrijf waar Generatie Y wil werken.

Deze blog is 8 december 2010 verschenen op de Klaarvoor2020 blog van Kim en Dirk Anton van Mulligen, welke zij zijn gestart vooruitlopend op hun gezamenlijk boek ‘Geef je organisatie toekomst’ dat in 2012 is verschenen.