1-op-1 begeleiding

Kim begeleidt als (organisatie)psycholoog sinds de start van haar loopbaan mensen in een 1-op-1 setting. Vanaf haar start als zelfstandig ondernemer in 2007, heeft Kim altijd een eigen praktijk gehad waarin zij de ene keer psychologische zorg biedt en de andere keer (school)loopbaanbegeleiding. De rode draad in de vraagstukken van haar cliënten is dat zij vaak op een kruispunt staan. Worstelend met een trauma waar zij dan nu echt posttraumatische groei in door willen maken, zodat het verleden een springplank wordt voor de toekomst. Of een loopbaankeuze of andere keuze ligt in het verschiet.

Kim spiegelt en biedt onorthodoxe aanpakken om tot doorbraken te komen. Daarnaast weet zij in haar aanpak zaken praktisch te maken, perspectieven te schetsen en zo mensen (weer) op weg te helpen. 

Sinds enkele jaren is Kim ook gericht op specifiek het begeleiden van (vastgelopen) hoogbegaafde jongeren en volwassenen. Als ervaringsdeskundige én inhoudelijk expert weet Kim complexe zaken terug te brengen tot eenvoud. Cliënten geven aan zich begrepen, gezien en erkend te voelen en ervaren vaak de gesprekken met Kim als een verademing. Nieuw perspectief en nieuwe ruimte ontstaat.

Kim is als assessor aangesloten bij Your Evolving Self en maakt gebruik van het assessment dat Dirk Anton van Mulligen ontwikkeld heeft zodat (hoogbegaafde) vernieuwers hun potentieel verder kunnen ontwikkelen.

Wil je direct weten of Kim jou verder kan helpen? Neem dan contact op.