Onderzoek, advies & veranderbegeleiding

Kim is van oorsprong psycholoog. Na een brede basis in alle sociale wetenschappen en een extra jaar pedagogiek, koos zij voor de richting van organisatiepsychologie met de focus op verandering in de context van organisaties. Ze heeft in het kader van haar opleiding meerdere (literatuur en praktijk) onderzoeken gedaan, o.a. naar de invloed van adoptie op hechting bij kinderen, de invloed van (langdurige) werkdruk en traumatische gebeurtenissen op stress/ptss en burn-out en naar effectieve implementatie strategieën bij organisatieverandering.

De veranderkundige vaardigheden van de organisatie, en in het bijzonder van de verandermanagers en het lijnmanagement, hebben een grote invloed op de effectiviteit van het veranderingsproces

Uit: Literatuurscriptie ‘Verandermanagement: de kracht van de implementatie van veranderingen’, januari 2000, Kim Castenmiller

Inmiddels heeft Kim meer dan drieëntwintig jaar ervaring opgedaan in het begeleiden van veranderingen: op individueel, team-, organisatieniveau en op het niveau van samenwerkende organisaties. 

In haar werkwijze maakt Kim altijd de verbinding met de inhoud van de verandering. Zij begeleidt alleen verandertrajecten waarin zij zelf achter de inhoud kan staan en formuleert samen met de opdrachtgever de visie, de ambitie en veranderaanpak. In haar aanpak gaat zij mensgericht te werk vanuit de overtuiging dat mensen het hart van iedere organisatie vormen. Kim weet mensen te verbinden aan de visie en voert vervolgens de regie zodat de verandering tot stand komt. Hierin benut zij situaties die zich voordoen voor de veranderagenda. Het bouwen van samenwerkingsverbanden en nieuwe organisatiegewoonten staat centraal in haar aanpak. 

Veel projecten zijn in de kern veranderingstrajecten: een implementatie van een nieuwe dienst, oplossing, werkwijze, organisatiestructuur of HR- of ICT-systeem wordt geen succes wanneer er geen focus ligt op de veranderkant. Een succesvol project of verandering begint met een gedegen onderzoek en heldere adviezen en aanbevelingen. Kim verricht zgn. ‘witte vlekken’ analyses, onderzoeken en haalbaarheidsstudies in opdracht, ook als startfase van een project. Tevens maken effectstudies vaak onderdeel uit van haar project- en begeleidingsaanpak. Als sociaal wetenschapper is Kim breed opgeleid in passende onderzoeksmethoden.

Verandering bewerkstelligen is een belangrijke rode draad in mijn loopbaan

Kim Castenmiller

Kim beschikt als veranderaar over een flinke dosis ‘power’ en ervaring om verandering te realiseren, zeker wanneer de druk en ambities hoog zijn. Ze is in staat succesvol te managen en weet resultaten te boeken in een complexe omgeving met uiteenlopende stakeholders doordat ze grondig is in haar aanpak, mensen en situaties snel doorgrond en op het juiste moment weet door te pakken. In veel opdrachten en eerdere banen is Kim de bindende factor in spannende tijden.

Echte verandering vraagt de nodige dosis moed

Kim Castenmiller

Wanneer je wil sparren over jouw verandering of ondersteuning wil van Kim, neem dan contact op.