Programmamanagement

Kim heeft veel ervaring met rollen als projectleider en programmamanager. Sommige veranderingstrajecten lenen zich bij uitstek voor een programmamatige aanpak: met een duidelijk begin en eind. Een programma is de middenweg tussen de ‘blauwe’ projectaanpak waarin vanuit een ontwerpaanpak wordt gewerkt, en de agile methode waarin een ontwikkelaanpak centraal staat.

Sommige veranderingstrajecten waarbij duidelijke resultaatsdoelen de boventoon voeren en de verandering ondersteunend is, lenen zich bij uitstek voor een programmamatige aanpak

In een programma is samenhang aangebracht tussen diverse deelprojecten doordat het programma een hoofddoel kent met meerdere programmalijnen met subdoelen bestaande uit deelprojecten welke bijdragen aan het hoofddoel. Iedere programmalijn kent een eigen tempo, fasering en werkwijze. De programmamanager heeft de regie over het geheel, bewaakt de voortgang, stemt af met stakeholders en houdt het hoofddoel in het vizier zodat het programma op koers blijft.

Programma’s passen goed bij complexe veranderingen waarbij niet alleen resultaten boeken maar ook gedrags- en cultuurverandering een rol speelt binnen een complex speelveld met vele stakeholders.

Als programmamanager werkt Kim vanuit een heldere visie op zowel de inhoud van het programma (waar ze kennis van heeft) als op de veranderaanpak. De ontwikkeling van het programmateam zélf heeft daarin ook een rol.

Bouwen aan een lerende organisatie is geen lege huls voor Kim, maar krijgt daadwerkelijk handen en voeten in het programma

Kim heeft ervaring zowel binnen commerciële organisaties als organisaties in het publiek domein. Haar inhoudelijke werkterreinen zijn stafzaken (waaronder HR en commerciële staf) en onderwijsvernieuwing (waarbinnen hoogbegaafdheid en thuiszittersaanpak een belangrijk onderdeel is).

Daarnaast heeft Kim ook uitgebreide ervaring als projectleider op zowel HR vakinhoudelijke projecten als multimedia projecten. Projecten zijn veelal gericht op het realiseren van een duidelijk resultaat.

Behoefte aan een projectleider of programmamanager die doorpakt? Neem dan contact op met Kim.